Składka 69 zł

Wypłata dla Twoich najbliższych w przypadku Twojej śmierci spowodowanej:

 – wypadkiem komunikacyjnym 40.000 zł
 – wypadkiem 20.000 zł
 – dowolną przyczyną (karencja 6 miesięcy) 10.000 zł

Wypłata dla Ciebie po wypadku, który spowodował u Ciebie:

 inwalidztwo 30.000 zł
 niezdolność do samodzielnej egzystencji |karencja 6 miesięcy 5.000 zł
 przeprowadzenie operacji 1.000 zł
 uszczerbek |wypłata za 1% uszczerbku 200 zł
 pobyt na OIOM 300 zł
 pobyt w szpitalu po wypadku komunikacyjnym | za dzień pobytu 100 zł
 przeprowadzenie rehabilitacji poszpitalnej | za dzień pobytu na zwolnieniu lekarskim 30 zł
 pobyt w szpitalu |za dzień pobytu 50 zł
leczenie lekowe 300 zł

Wypłata dla Ciebie w przypadku urodzenia się wnuka: | karencja 10 miesięcy

 pierwszego i drugiego 500 zł
 trzeciego i czwartego 250 zł
 piątego i każdego kolejnego 50 zł

Teleopieka Kardiologiczna | po min. 3 dniowej hospitalizacji kardiologicznej|

PAKIET MEDYCZNY “Twoje Życie 55 plus”