Start

Proste rozwiązanie

Umowę podpiszesz bez badań lekarskich. Twój wiek nie ma wpływu na wysokość składki.

Wiek przystąpienia *

Przystąpić możesz mając ukończony 55 rok życia i nieukończony 66 rok życia. (* jeśli obecnie jesteś objęty ubezpieczeniem - możesz przystąpić nawet do 80 roku życia)

uposażeni

Możesz wskazać dowolną osobę, która w przypadku Twojej śmierci otrzyma pieniądze z Twojej polisy bez postępowania spadkowego.

Wnuki

W przypadku urodzenia wnuka/wnuczki, wypłata nawet 500 zł

Dla każdego rodzina jest ważna. Jednak mało kto zdaje sobie sprawę, na jakie ryzyko narażamy najbliższe osoby w sytuacjach, gdy stykamy się z przykrymi niespodziankami losu. Gdy pojawiają się problemy zdrowotne ograniczające naszą aktywność, warto mieć zabezpieczenie finansowe, które pozwoli rozwiązać trudne sytuacje bez obciążania naszych bliskich.

Z myślą o wsparciu w takich sytuacjach oraz ochronie stworzony został program “Dla Ciebie i Rodziny”.

Wybierz swój poziom ochrony

Do wyboru trzy warianty

Poza wypłatą pieniędzy z polisy, w razie nagłego zachorowania lub wypadku, zorganizujemy także dla Ciebie i pokryjemy koszty np. opieki kardiologicznej, wizyty u specjalisty, opieki domowej nad zwierzętami, transportu medycznego ułatwiającego dojazd do placówek medycznych, w których się leczysz

84 zł

miesięcznie

 • Zgon - 15.000 zł
 • Zgon w wypadku - 30.000 zł
 • Inwalidztwo - 35.000 zł
 • Pobyt w szpitalu - 100 zł
 • Urodzenie wnuka - 500 zł

98 zł

miesięcznie

 • Zgon - 20.000 zł
 • Zgon w wypadku - 40.000 zł
 • Inwalidztwo - 40.000 zł
 • Pobyt w szpitalu - 100 zł
 • Urodzenie wnuka - 500 zł

69 zł

miesięcznie

 • Zgon - 10.000 zł
 • Zgon w wypadku - 20.000 zł
 • Inwalidztwo - 30.000 zł
 • Pobyt w szpitalu -100 zł
 • Urodzenia wnuka - 500 zł

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Do ubezpieczenia może przystąić osoba, która ukończyła 55 rok życia i nie ukończyła 66 roku życia, albo ukończyła 66 lat i nie ukończyła 80 roku życia – jeśli w dniu zawarcia umowy była ubezpieczona w ramach ubezpieczenia grupowego na życie.

Przystąpienie do ubezpieczenia nastąpi po otrzymaniu przez nas: oryginału podpisanej deklaracji przystąpienia, oraz wpłacie pierwszej składki na konto podane przez TU we wniosku.

Na stronie: Wniosek (kliknij aby przejść)

Wypełniamy formularz swoimi danymi.
Po kliknięciu “wyślij” w dolnej części formularza – zostanie niezwłocznie przesłany na podany w form. adres mailowy – mail z załączonym wypełnionym wnioskiem i numerem konta do wpłat składek.
Drukujemy i podpisujemy w zaznaczonych miejscach Wniosek.
Wysyłamy go do Kancelarii Brokerskiej na adres podany w mailu

Po akceptacji danych i otrzymaniu pierwszej składki  Towarzystwo Warta Życie rozpoczyna ochronę ubezpieczeniową na podanych we wniosku warunkach.

Potwierdzeniem przystąpienia do ubezpieczenia jest egzemplarz “WnioskoPolisy”, który w jednym oryginale pozostaje u ubezpieczonego a drugi jest wysyłany do TU. We “Wnioskopolisie” potwierdzone są rodzaje zdarzeń i wysokości świadczeń przysługujące w chwili ich zaistnienia. “WnioskoPolisa” zawiera też indywidualny numer, który zawsze można zweryfikować w Towarzystwie Ubezpieczeniowym

Pełne OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia) znajdują się tutaj

Mogą być one przesyłane także w postaci pliku pdf. mailowo przy zaznaczeniu tego przy wypełnieniu wniosku o przystąpienie do ubezpieczenia.

Ubezpieczony objęty będzie ochroną ubezpieczeniową od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dotarł do TU jego wniosek i została wpłacona pierwsza składka.
Ubezpieczenie kończy się w pierwszą rocznicę polisy następującą po dniu 80 urodzin ubezpieczonego, a także z końcem miesiąca kalendarzowego, za który została opłacona ostatnia składka.

Uwaga! Wpłata składki w wysokości niższej niż wymagana, traktowana jest jako nieopłacenie składki.

Zakres ubezpieczenia dotyczący zdrowia obejmuje choroby, urazy, operacje, pobyty w szpitalu, niezdolność do samodzielnej egzystencji oraz uszczerbek na zdrowiu poniesione tylko w wyniku następstw nieszczęśliwego wypadku.

Zdarzenia powyższe jeśli nie miały związku z nieszczęśliwym wypadkiem – nie są objęte ochroną.

Przystępując do ubezpieczenia nie są wymagane żadne badania. Należy natomiast podpisać Oświadczenie o stanie zdrowia poniższej treści:

“Oświadczam, że w dniu przystąpienia do ubezpieczenia: 

a) nie przebywam, oraz w ciągu ostatniego roku licząc od daty jego wypełnienia nie przebywałem/am na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 kolejnych dni, za wyjątkiem sytuacji, gdy zwolnienie lekarskie dotyczy/dotyczyło tylko i wyłącznie: złamania kończyn dolnych lub górnych, skręcenia, zwichnięcia kończyn dolnych lub górnych, usunięcia wyrostka robaczkowego, migdałków lub zwolnienia lekarskiego na osoby trzecie (np. dziecko, małżonka).

b) nie przebywam w szpitalu, hospicjum lub zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub innej podobnej placówce.

c) nie posiadam orzeczenia o niezdolności do pracy, uprawnienia do otrzymywania świadczeń rehabilitacyjnych, orzeczenia o niepełnosprawności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W przypadku innych pytań skontaktuj się z nami.